กนอ.ร่วมรับคณะนักลงทุนจีนและฮ่องกง พร้อมโชว์ศักยภาพนิคมฯไทยตอบโจทย์ธุรกิจ

เมื่อเร็วๆนี้ ดร.สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ของ กนอ. เข้าร่วมประชุมต้อนรับคณะนักลงทุนจากประเทศจีนและฮ่องกง จำนวน 30 ท่าน พร้อมบรรยายภาพรวมการดำเนินงานของ กนอ. โชว์ศักยภาพพื้นที่ สิทธิประโยชน์ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่พร้อมรองรับการลงทุนในประเทศไทย

ทั้งนี้ กนอ.ยังได้ร่วมกิจกรรมเจรจาทางธุรกิจ หรือ Business Matching กับผู้ประกอบการจากบริษัทขนาดใหญ่ทั้งประเทศจีน และฮ่องกง ซึ่งผลจากการเจรจาทางธุรกิจในเบื้องต้นพบว่านักลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ธุรกิจผลิตสมาร์ท โฟน และ ธุรกิจผลิตสมาร์ท ทีวี เป็นต้น ซึ่งได้ให้ความสนใจขยายการลงทุนมายังประเทศไทย โดยได้มีการสอบถามพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมที่อยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ใน 3 จังหวัดเป้าหมาย ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการสนับสนุน ส่งเสริมสิทธิประโยชน์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนมายังพื้นที่ดังกล่าว อีกทั้งภาคตะวันออกยังถือว่าเป็นพื้นที่การลงทุนที่มีกลุ่มนักลงทุนจากประเทศจีนและฮ่องกง ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อยู่จำนวนมาก ตลอดจนยังมีเส้นทางการค้า และ การลงทุน ที่เชื่อมโยงไปยังประเทศในแถบภูมิภาคอาเซียนที่มีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน