“ชมรม FC สัญญาใจ..คนไทยไม่ทิ้งกัน!! ร่วมกับ กอ.รมน.เติมความสุขให้กับผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ จ.ประจวบฯ !!

วันที่ 10 พ.ค.61 เวลา 16:00 น. ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธี”โครงการ ใจถึงใจ เติมความสุขให้กับผู้ป่วยติดเตียง” จัดโดย”ชมรม FC สัญญาใจ..คนไทยไม่ทิ้งกัน”ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษาชมรมฯ พร้อมด้วย พันเอกกรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมทั้ง คุณสัญญา นิลสุพรรณ ที่ปรึกษาชมรมฯ และ คณะ นำสิ่งของต่างๆเช่น วีลแชร์ ถุงยังชีพมูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ และของใช้อุปโภค บริโภค น้ำดื่ม รวมทั้งทุนทรัพย์ มอบให้แด่ ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอ สามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมี นายไชยชนะ สิทธิวรชัย นายอำเภอสามร้อยยอด และนาย ชิน ศิริวรรณดี ปลัด อาวุโส สามร้อยยอด พร้อม ข้าราชการในอำเภอ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งประชาชนให้การต้อนรับ

ในการนี้ได้รับเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมนำสิ่งของอุปโภค บริโภค มามอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงเช่น นาย กิติกรณ์ เทพอยู่อำนวยหน.สนง.ปภ.ประจวบคีรีขันธ์ นาง สุพัตรา ไพฑูรย์ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและมั่นคงของมนุษย์ จว.ประจวบคีรีขันธ์ พ.ต.อ.เฉลิมวุธ วงษ์เวียงจันทร์ ผกก.สภ.สามร้อยยอด ร.ต.สันติ หอมตลบ หน.ชุด มว.รส.ที่ 2 พื้นที่ อ.สามร้อยยอด ร.ท.วิชัย สุขอุดม หน.ชุด ชพส.1209 ร.ต.วีรชน ธะนะวงค์ นายทหารการข่าว

ซึ่งโครงการฯมอบสิ่งของต่างๆในเขตอำเภอสามร้อยยอด ในครั้งนีโดยแบ่งเป็นทั้งหมด 5 หมู่บ้าน 4 ตำบล และมีผู้ป่วยติดเตียงทั้งหมดรวม 11 ราย ดังนี้

1.นาง ก้าน บุญเกิด อายุ91ปี บ้านเลขที่ 82 ม.2 ต.ไร่เก่า(ป่วยแขนขาอ่อนแรง)
2.นส.แต๋น ช้างเพชร บ้านเลขที่ 21/1 ม.2 ต.ไร่เก่า (ป่วย เบาหวาน ความดัน) ต้องการรถวิลแชร์
3.นาง กิ่ง เอี่อมสอาด อายุ 80 ปี บ้านเลขที่ 29 ม.2 ต.ไร่เก่า (ป่วย หกล้มเดินไม่ได้) ต้องการรถวิลแชร์
4.นาง ขวัญเมือง ช้างเพชร อายุ 48 ปี บ้านเลขที่ 388 ม.2 ต.ไร่เก่า (ป่วย ผ่าตัดสมอง) ต้องการรถวิลแชร์
5.นาย หลง ตาลใช้ บ้านเลขที่ 101 ม.3 ต.ไร่ใหม่ (ป่วย ตาบอด เดินไม่ได้) ต้องการรถวิลแชร์
6.นส.กิ่งแก้ว ขันทอง อายุ54 ปี บ้านเลขที่ 108 ม.3 ต.ไร่ใหม่ (ป่วย แขนขาอ่อนแรง)ต้องการรถวิลแชร์
7.นาย เสนอ ทองประเสริฐ อายุ 44 ปี บ้านเลขที่ 170 ม.3 ต.ไร่ใหม่ (ป่วยขาลีบ)
8.นาง ปิ้ง สามงามวี อายุ 84 ปี บ้านเลขที่ 58 ม.4 ต.ศิลาลอย (ป่วย แขนขาอ่อนแรง)ต้องการใช้รถวิลแชร์
9.นาย ชัยวัฒน์ พูลหนองรี บ้านเลขที่ 145 ม.4 ต.ศิลาลอย (ป่วย สมองไม่สั่งงาน) ต้องการรถวิลแชร์
10.นส.อุไร สุขเมือง อายุ 56 ปี บ้านเลขที่ 45 ม.2 ต.สามร้อยยอด (ป่วยแขนขวาขาด ขาฃ้ายหัก)
11.นาย นัด ปรางงาม อายุ 87 ปี บ้านเลขที่ 59 ม.3 ต.สามร้อยยอด(ป่วย ขาฃ้ายขาด)ต้องการใช้รถวิลแชร์

สำหรับโครงการ “ใจถึงใจ เติมความสุขให้กับผู้ป่วยติดเตียง”โดย “ชมรม FC สัญญาใจ..คนไทยไม่ทิ้งกัน”จัดขึ้นในครั้งนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเยียวยาและเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ป่วยติดเตียง ในการดำรงชีวิต อย่างมีความสุขกับครอบครัวและสังคมต่อไป!!