กปน. ร่วมมือ กทม. บูรณาการแผนเปลี่ยนท่อประปากว่า 2,000 กม. ภายในปี 2564

นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) (ที่ 4 จากซ้าย ภาพซ้าย) และคณะผู้บริหาร เข้าพบ นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ที่ 5 จากซ้าย) เพื่อร่วมหารือแนวทางการบูรณาการความร่วมมือการให้บริการน้ำประปาและลดน้ำสูญเสีย ซึ่ง กปน. วางแผนเปลี่ยนท่อประปาใน กทม. ระยะทาง 2,216 กิโลเมตร ภายในปี 2564 โดยกรุงเทพมหานคร และ กปน.จะแลกเปลี่ยนข้อมูลแผนงานปรับปรุงท่อประปาและการก่อสร้างผิวจราจร เพื่อบูรณาการแผนการทำงานในพื้นที่เดียวกัน เพิ่มความรวดเร็วในการดำเนินงาน ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบกับประชาชนให้น้อยที่สุด