กปน. ร่วมหารือผู้ว่าฯ ปทุมธานี เดินหน้าฟื้นฟูคลองอ้อม

นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) (ที่ 4 จากซ้าย ภาพซ้าย) พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการพัฒนาและฟื้นฟูคลองอ้อม คลองบางหลวงเชียงราก และคลองบ้านพร้าว เข้าพบนายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (ที่ 5 จากซ้าย) และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอแนวทางความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการฯ แบบประชารัฐ โดย กปน. เป็นผู้เริ่มโครงการ ทั้งนี้ เพื่อคุณภาพน้ำและสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น รวมทั้งเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน