เปิดตัวแบรนด์ “เทสท์ ออสเตรเลีย” ในประเทศไทย

ออสเตรเลียเปิดตัวแบรนด์“เทสท์ ออสเตรเลีย” (Taste Australia) ขึ้นในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรคุณภาพสูงให้แก่ผู้บริโภคชาวไทย ด้วยการนำเสนอเรื่องราวการเพาะปลูกอันเป็นเอกลักษณ์และกระบวนการจัดจำหน่ายที่มีมาตรฐานก่อนส่งถึงมือผู้บริโภค

แบรนด์เทสท์ ออสเตรเลียและกิจกรรมซึ่งจัดขึ้นภายใต้แบรนด์ดังกล่าว จะช่วยสื่อสารไปยังผู้บริโภคถึงวิถีชีวิตในประเทศออสเตรเลียซึ่งมีแสงแดดอบอุ่น รายล้อมไปด้วยแหล่งเพาะปลูก ชายหาด และทิวทัศน์ที่สวยงาม โดยแบรนด์ดังกล่าวจะช่วยย้ำเตือนให้ผู้บริโภคนึกถึงประเทศออสเตรเลียทุกครั้งที่ซื้อหรือรับประทานผัก ผลไม้และถั่วซึ่งผ่านการเพาะปลูกและดูแลโดยเกษตรกรที่มีความเชี่ยวชาญ ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่สะอาดและอุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

   

นอกจากนี้ อุตสาหกรรมเกษตรของออสเตรเลียยังให้ความสำคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร โดยผลผลิตจากออสเตรเลียจะต้องผ่านการตรวจสอบด้านความสะอาดปลอดภัยอย่างเข้มงวดตลอดกระบวนการผลิตและจัดจำหน่าย ดังนั้น ผู้บริโภคชาวไทยจึงสามารถมั่นใจได้ถึงรสชาติ คุณค่าทางโภชนาการและความคุ้มค่าเมื่อซื้อผักและผลไม้จากออสเตรเลียซึ่งจัดจำหน่ายภายใต้แบรนด์เทสท์ออสเตรเลีย

งานเปิดตัวแบรนด์เทสท์ ออสเตรเลียในประเทศไทยซึ่งนำโดย คุณสจ๊วต รีส ที่ปรึกษาพาณิชย์และทูตพาณิชย์ สำนักงานการพาณิชย์และการลงทุนออสเตรเลีย(ออสเทรด) และคุณเจนนี่ แวน เดอ มีเบิร์ก ผู้จัดการฝ่ายการค้าของ Horticulture Innovation ประเทศออสเตรเลีย ได้รับเกียรติจากผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก ซึ่งได้แก่ ผู้นำเข้าสินค้า ตัวแทนจากห้างค้าปลีกและห้างค้าส่งชั้นนำของไทย รวมทั้งบล็อกเกอร์ด้านอาหาร ทั้งนี้ ผู้จัดงานได้ทำการเปิดตัวเฟซบุ๊ค “Taste Australia-Thailand” อย่างเป็นทางการ เพื่อให้ผู้บริโภคชาวไทยได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตรตามฤดูกาลของออสเตรเลียและสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมล่าสุดของแคมเปญเทสท์ ออสเตรเลียอีกด้วย