อธิบดีกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่จังหวัดสกลนครและจังหวัดกาฬสินธุ์ ปลูกต้นรวงผึ้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่10

วันที่ 5 สิงหาคม2565เวลา 16.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในภูมิภาค และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ร่วมปลูกต้นรวงผึ้งในครั้งนี้

ด้วยในวันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีของพวกเรา เหล่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ จึงได้จัดกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งในหน่วยงานราชการภูมิภาคซึ่งเป็นต้นไม้ประจำในหลวง รัชกาลที่10ต้นรวงผึ้งหรือน้ำผึ้ง ที่เรียกขานในกรุงเทพฯ ว่าสายน้ำผึ้ง และดอกน้ำผึ้ง เรียกขานกันทางภาคเหนือหรือชื่อในภาษาอังกฤษ คือ Yellow star นั้น เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ หากอยู่กลางแจ้งจะเป็นพุ่มกลมขนาดใหญ่ ผลิดอกสีเหลืองบานสะพรั่ง ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม ซึ่งอยู่ในช่วงเดือนพระราชสมภพ หากคราใดที่พระองค์ท่านเสด็จฯ ประกอบพระราชกรณียกิจ ตามสถานที่ต่างๆ จะทรงปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทานไว้ เพื่อเป็นตัวแทนแห่งพระองค์ท่าน เป็นสิริมงคลแก่ราษฎร์ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีของพสกนิกรที่มีต่อพระองค์ และเพื่อเป็นการสร้างร่มเงาให้ความร่มเย็น

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจึงขอให้หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ปลูกต้นรวงผึ้งในบริเวณที่ตั้งสำนักงานของแต่ละหน่วยงาน ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนครและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์