สธ. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

สธ. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ตลอดเดือนสิงหาคม 2565

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และสถานีอนามัยพระราชทานนาม 92 แห่งทั่วประเทศ ตลอดเดือนสิงหาคม 2565

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร ประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนา สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และสถานีอนามัยพระราชทานนาม 92 แห่งทั่วประเทศ ตลอดเดือนสิงหาคม 2565 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติฯ โดยตลอดเดือนสิงหาคม 2565จะมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

1.จัดนิทรรศการแสดงพระราชกรณียกิจ ณ ห้องเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นที่ตั้งของหน่วยบริการ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าชม

2.จัดสวนเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา พร้อมปลูกไม้พุ่มดอนญ่า ควีนสิริกิติ์ ในสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้ง 92 แห่ง

3.จัดบริการตรวจสุขภาพในโครงการรักแม่ ห่วงแม่ พาแม่ตรวจสุขภาพ เป็นการบริการด้านการแพทย์แผนไทย ด้านทันตสาธารณสุข คาดว่าจะมีผู้มารับบริการในสถานบริการทั้ง 92 แห่ง ประมาณ 9,000 คน ในช่วงสัปดาห์วันแม่ 8-12 สิงหาคม 2565

4.การบริจาคโลหิตของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของหน่วยบริการทั้ง 92 แห่ง โดยสภากาชาดไทยจัดหน่วยรับบริจาคโลหิตในแต่ละจังหวัด เข้ารับบริจาคตลอดเดือนสิงหาคม คาดว่าจะมีผู้มาบริจาค ไม่น้อยกว่า 9,000 คน ได้โลหิตไม่น้อยกว่า 9,000 ยูนิตทั่วประเทศ

5.กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ในสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ และในชุมชน

6.จัดทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 4 ภาค ทั้งหมด 15 ตอน เผยแพร่ผ่าน สื่อโซเชียลมีเดียและสถานีวิทยุโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์

7.กิจกรรมทำบุญตักบาตร สวดมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ และสถานีอนามัยพระราชทานนาม 92 แห่งทั่วประเทศ

************************************ 5 สิงหาคม 2565