ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 12 สนับสนุนเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำ

ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 12 สนับสนุนเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศและสภาพน้ำที่มีฝนตกหนักสะสมอย่างต่อเนื่อง

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 นายมนตรี เนียมรอด ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล ได้มอบหมายให้ นายวัชรินทร์ บุษดา หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ ร่วมกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ สนับสนุนเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศและสภาพน้ำที่มีฝนตกหนักสะสมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อพื้นที่ ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี โดยใช้เครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง