โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ดำเนินการจัดเก็บวัชพืชผักตบชวา บริเวณคลองระบาย 3 ซ้าย แม่น้ำน้อย 2

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 นายโสภิญญา เกิดสกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ มอบหมายให้ นายสราวุฒิ รอดกำเนิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ควบคุมการ ดำเนินการจัดเก็บวัชพืชผักตบชวา ที่กีดขวางทางน้ำ บริเวณคลองระบาย 3 ซ้าย แม่น้ำน้อย 2 ตำบลบางกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องจักร จากฝ่ายเครื่องจักรกลรถขุดที่ 5 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรในพื้นที่