โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ดำเนินการกำจัดวัชพืชในคลอง 12

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักงานชลประทานที่ ๑๑ โดย นายโบว์แดง ทาแก้ว ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ มอบหมายให้นายณัฐพงษ์ คำทวี หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับฝ่ายเครื่องจักรเรือขุดและเรือกำจัดวัชพืชที่ 6 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 รว.47

ดำเนินการกำจัดวัชพืชในคลอง 12 สายล่าง ได้ระยะทาง 2+500 กม.ในบริเวณพื้นที่ แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการตัดวงจรผักตบชวาไม่ให้แพร่ขยายพันธ์ และป้องกันไม่ให้น้ำเน่าเสียและเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในช่วงน้ำหลาก