กรมการขนส่งทางบก แนะ!!! ประชาชนเลือกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ถูกกฎหมาย (ป้ายเหลือง) ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย คนขับรถผ่านการตรวจสอบประวัติ

กรมการขนส่งทางบก แนะ!!! ประชาชนเลือกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ถูกกฎหมาย (ป้ายเหลือง) ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย คนขับรถผ่านการตรวจสอบประวัติ พบรถโดยสารสาธารณะกระทำผิดแจ้ง 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะถือเป็นความสำคัญอันดับหนึ่ง กรมการขนส่งทางบกจึงขอแนะนำประชาชนที่เดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะทั้งรถแท็กซี่ รถจักรยานยนต์สาธารณะ และรถโดยสารเลือกใช้รถที่ถูกต้อง การเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะให้เลือกใช้บริการ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร และจุดจอดที่กำหนด เพื่อป้องกันมิจฉาชีพฉวยโอกาสนำรถที่ไม่ได้รับอนุญาต รถผิดกฎหมายมาให้บริการ รถตู้ รถแท็กซี่ รถจักรยานยนต์ ผิดกฎหมายมาลักลอบให้บริการประชาชน ทั้งการใช้รถส่วนบุคคล (ป้ายดำ) ใช้รถที่ยังไม่จดทะเบียน รถป้ายแดง รถครบอายุการใช้งานรับส่งผู้โดยสาร

โดยในส่วนของรถจักรยานยนต์ที่สามารถนำมารับส่งผู้โดยสารได้ต้องจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะ (ป้ายเหลือง) ต้องมีที่ตั้งวินตามที่ได้รับอนุญาตและให้บริการในเส้นทางหรือพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ในส่วนของผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ต้องแต่งกายตามที่ราชการกำหนดและสวมเสื้อวินที่แสดงบัตรประจำตัวและหมายเลขประจำตัวที่ถูกต้องตรงกันเพื่อให้สังเกตได้ชัดเจน ในขณะที่การเรียกเก็บอัตราค่าโดยสารต้องเป็นไปตามที่ทางราชการกำหนด โดยต้องติดตั้งป้ายแสดงอัตราค่าโดยสารให้ประชาชนรับทราบอย่างชัดเจนในบริเวณที่ตั้งวินด้วย

พร้อมทั้งเข้มงวดตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายกับบุคคลที่ลักลอบให้บริการประชาชน เนื่องจากผู้ขับรถไม่ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไม่มีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ถูกต้อง ไม่ปรากฏข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งจะทำให้ยากแก่การติดตามตัวมาลงโทษ รวมถึงผู้โดยสารจะไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายกรณีเกิดเหตุไม่พึงประสงค์หรือเกิดอุบัติเหตุ

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท สามารถร้องเรียนการกระทำผิดได้ ที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องเรียน 1584 ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการร้องเรียน ทั้งหมด 11 ช่องทาง อาทิ สายด่วนโทร.1584 ตลอด 24 ชั่วโมง, ทางเว็บไซต์ http://ins.dlt.go.th/cmpweb/, E-mail: dlt_1584complain@hotmail.com, Facebook ชื่อ “1584 ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ”,Line: @1584dlt, แอปพลิเคชัน DLT GPS, ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ (GCC1111) ผ่านระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล สำนักนายกรัฐมนตรี, ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ(GECC) ของกรมการขนส่งทางบก, ทางจดหมาย, โทรสาร. 0 2271 8879

หรือร้องเรียนด้วยตนเองได้ที่กรมการขนส่งทางบก โดยระบุรายละเอียดรถและผู้ขับรถคันที่กระทำความผิด เช่น หมายเลขทะเบียนรถ ชื่อ-นามสกุลผู้ขับรถ วันเวลาสถานที่เกิดเหตุ จะทำให้การติดตามแก้ไขประเด็นร้องเรียนเป็นไปด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้น

โดยทุกการร้องเรียนของประชาชน กรมการขนส่งทางบก เร่งตรวจสอบและแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบทาง SMS ภายใน 1-2 วัน และแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการเป็นระยะจนกว่าจะแก้ไขเรื่องร้องเรียนแล้วเสร็จ พร้อมกันนั้นยังมีมาตรการขั้นเด็ดขาดลงโทษผู้กระทำความผิดขั้นสูงสุดทุกกรณี มีมาตรการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถมาบังคับใช้สำหรับผู้ขับรถที่กระทำความผิดซ้ำซาก รวมถึงกรณีความผิดร้ายแรงและเข้าข่ายเป็นภัยสังคมหรือลามกอนาจาร มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของประเทศส่งตัวดำเนินคดี ตัดคะแนนใบอนุญาตขับรถ และเพิกถอนทันที เพื่อยกระดับความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจในการใช้บริการ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด