กปน. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ประจำปี 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาการประปานครหลวง (กปน.) ครบรอบ 55 ปี

คณะผู้บริหาร พนักงานและผู้ปฏิบัติงาน การประปานครหลวง (กปน.) ร่วมบริจาคโลหิตประจำปี 2565 เพื่อให้ผู้ป่วยทั่วประเทศ ได้มีโลหิตใช้ในการผ่าตัดและการรักษาพยาบาลอย่างเพียงพอ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กปน. ครบรอบ 55 ปี ผ่านหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ณ สำนักงานใหญ่ กปน. ถนนประชาชื่น โดยมีผู้เข้าร่วมบริจาคจำนวน 293 คน ได้โลหิตจำนวน 131,850 ซีซี.