“ลายศิลป์แห่งเส้นไหม : มรดกไทยสู่สากล” นิทรรศการผ้าไทยเฉลิมพระเกียรติฯยิ่งใหญ่ ตามรอยพระยุคลบาทเสด็จพระราชดำเนินต่างแดน และราชศิลป์พัสตราภรณ์

“ลายศิลป์แห่งเส้นไหม : มรดกไทยสู่สากล” นิทรรศการผ้าไทยเฉลิมพระเกียรติฯยิ่งใหญ่ ตามรอยพระยุคลบาทเสด็จพระราชดำเนินต่างแดน และราชศิลป์พัสตราภรณ์ เพื่อให้นานาชาติรู้จักศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทยผ่านฉลองพระองค์ ชมความงดงามชุดไทยพระราชนิยม ชุดไทยเรือนต้น ชุดไทยจิตรลดา ชุดไทยอมรินทร์ ชุดไทยบรมพิมาน ชุดไทยดุสิต ชุดไทยจักรี ในงาน “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล” 11 – 14 ส.ค. นี้ ชั้น 5 สยามพารากอน

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า จากการที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายทางวัฒนธรรมทั่วประเทศ จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา12 สิงหาคม 2565 “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล” วันที่ 11 – 14 สิงหาคม 2565 ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ขึ้น

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา12 สิงหาคม 2565 และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีพระวิริยอุตสาหะปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ส่งเสริมเรื่อง “ผ้าไทย” จากสิ่งทอท้องถิ่นที่กำลังจะสูญหายไปให้กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง ประกอบกับ ครม.มีมติให้วันที่ 12 สิงหาคมทุกปี เป็นวันผ้าไทยแห่งชาติ

 

นายอิทธิพล กล่าวว่า ภายในงานมีกิจกรรมเกี่ยวกับผ้าไทยมากมาย โดยในส่วนของการจัดนิทรรศการและการแสดงเกี่ยวกับผ้าไทย 6 นิทรรศการ ประกอบด้วย

1. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ จัดแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงพระวิริยอุตสาหะปฏิบัติมายาวนานกว่า ๗ ทศวรรษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการฟื้นฟู ส่งเสริม พัฒนา เรื่อง “ผ้าไทย” จากสิ่งทอของชาวบ้านที่เกือบสูญหายให้กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง ทรงเผยแพร่ความงามและคุณค่าผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่คนทั่วโลก

ภายใต้ชื่อนิทรรศการ “ลายศิลป์แห่งเส้นไหม : มรดกไทยสู่สากล” The Art of Thai Silk: Thai Heritage to the World นิทรรศการนำเสนอพระราชปณิธาน และพระปรีชาญาณ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ ส่งเสริม และสร้างสรรค์ “ผ้าไทย” ประกอบด้วยโซนตามรอยพระยุคลบาทเสด็จพระราชดำเนินต่างแดน และราชศิลป์พัสตราภรณ์ เพื่อให้นานาชาติรู้จักศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทยผ่านฉลองพระองค์ โซนหุ่นชุดไทยพระราชนิยม เช่น ชุดไทยเรือนต้น ชุดไทยจิตรลดา ชุดไทยอมรินทร์ ชุดไทยบรมพิมาน ชุดไทยดุสิต ชุดไทยจักรี ชุดไทยศิวาลัย ชุดไทยจักรพรรดิ

2. นิทรรศการวันผ้าแห่งชาติ จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับวันผ้าแห่งชาติของประเทศต่างๆ อาทิ สหพันธรัฐมาเลเซีย สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวีเนีย สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และของไทยซึ่งตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี

3. นิทรรศการศิลปินแห่งชาติ นายมีชัย แต้สุจริยา ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (การทอผ้า) พุทธศักราช 2564 จัดแสดงผ้าทอผลงานนายมีชัยที่หาชมได้ยาก จำลองบรรยายบ้านคำปุน จังหวัดอุบลราชธานี แหล่งผลิตผ้าไหมทอมือที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่นายมีชัยได้ก่อตั้งขึ้น

4. นิทรรศการผ้าไทยลายอัตลักษณ์ 76 จังหวัด มีทั้งที่เป็นลายโบราณ และลายที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ นับเป็นครั้งแรกที่ของประเทศไทยที่จะมีผ้าไทยลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัดครบทั้ง 76 จังหวัด พร้อมจัดทำเป็นหนังสือเพื่อเผยแพร่ความรู้ทั้งในแบบรูปเล่ม โดยจะเพิ่มเนื้อหาในเรื่องผ้าโบราณ ศิลปินแห่งชาติ ด้านการทอผ้า และออกแบบแฟชั่น ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับอัตลักษณ์ผ้าไทยไว้ได้อย่างครบถ้วน พร้อมจัดทำในรูปแบบ e book เพื่อเผยแพร่ด้วย

5. นิทรรศการและการแสดงแบบผ้าไทยลายอัตลักษณ์ 4 ภาค จาก 4 ดีไซเนอร์ชั้นนำ ที่มีผลงานในระดับนานาชาติ ได้แก่

๑) พิจิตรา บุณยรัตพันธุ์ (แบรนด์ PICHITA) ผ้าภาคเหนือ

๒) ศิริชัย ทหรานนท์ (แบรนด์ THEATRE) ผ้าภาคกลาง

๓) อธิษฐ์ ฐิรกิตติวัฒน์ (แบรนด์ SURFACE) ผ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๔) หิรัญกฤษฏิ์ ภัทรบริบูรณ์กุล ( แบรนด์ SANTI SUK SPACE)

6. นิทรรศการและการแสดงแบบผ้าไทยร่วมสมัย โดยได้เชิญดีไซน์เนอร์ชั้นนำมาร่วมออกแบบด้วย อาทิ ธีระ ฉันทสวัสดิ์ (แบรนด์ T-RA) เอก ทองประเสริฐ (แบรนด์ เอก ทองประเสริฐ์)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ สายด่วนวัฒนธรรม 1765