สัมผัสประสบการณ์ครั้งสำคัญสุดตระการตา กับงาน “สืบสานใจ หัตถศิลป์ไทย สู่สากล” EMPORIUM EMQUARTIER SENSE OF THAI

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม และ ดิ เอ็มควอเทียร์ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ธนาคารออมสิน พันธมิตรการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และเมืองไทยประกันชีวิต จัดงาน “สืบสานใจ หัตถศิลป์ไทย สู่สากล” EMPORIUM EMQUARTIER SENSE OF THAI เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม 2565 ณ ควอเทียร์ แกลเลอรี ชั้นเอ็ม ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์

เพื่อส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ผ้าไทย รวมถึงงานด้านศิลปหัตถกรรมของโครงการศูนย์ศิลปาชีพฯ ภายในงานจะมีการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและสินค้าหัตถกรรมชุมชนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ