คณะกรรมการโรคติดต่อฯอยุธยา ติดตามสถานการณ์โรคโควิด-19 ผวจ. วอนพี่น้องประชาชนระมัดระวังป้องกันตนเองไว้ดีที่สุด สั่งการทุกอำเภอเร่งรัดการให้วัคซีนอย่างเต็มที่

คณะกรรมการโรคติดต่อฯอยุธยา ติดตามสถานการณ์โรคโควิด-19 ผวจ. วอนพี่น้องประชาชนระมัดระวังป้องกันตนเองไว้ดีที่สุด สั่งการทุกอำเภอเร่งรัดการให้วัคซีนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะกลุ่ม 608 เพื่อลดอาการรุนแรงและเสียชีวิต

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 21/2565 พร้อมด้วย คณะกรรมการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอโยธยา ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายนครินทร์ อาจหาญ ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นฝ่ายเลขานุการดำเนินการประชุม มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ ZOOM เพื่อติดตามสถานการณ์โรคโควิด-19 ในพื้นที่ ล่าสุด พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5 ราย ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย (ATK) จำนวน 796 ราย และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย และขอให้รณรงค์การฉีดวัคซีนทุกเข็ม โดยเฉพาะกลุ่ม 608 เพื่อลดอาการรุนแรงและการเสียชีวิต

โดย นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ กล่าวว่า ถึงแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะเบาบางลง และ ศบค. ได้ผ่อนคลายมาตรการเต็มที่แล้ว แต่ทุกคนควรระมัดระวังป้องกันตนเองไว้ดีที่สุด โดยเฉพาะเรื่องการสวมหน้ากาก หมั่นล้างมือ เว้นระยะห่าง ขอให้ประชาชนยังคงมาตรการนี้ไว้ เพื่อความปลอดภัยของญาติพี่น้องและครอบครัว

อย่างไรก็ตาม วัคซีนยังมีความสำคัญอย่างมาก จึงขอให้นายอำเภอ เร่งรัดและดำเนินการตามแนวทางการให้วัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างเต็มที่ให้ได้ 60% ก็จะดี โดยเฉพาะกลุ่ม 608 เพื่อลดอาการรุนแรงและการเสียชีวิต เพราะฉะนั้น ต้องรณรงค์การฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 เข็ม 4 ที่สำคัญคือระยะเวลาเกินกว่า 4 เดือนมาแล้ว เพื่อสร้างความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจในการใช้ชีวิต

ข่าว : #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เว็บไซต์ : https://ayutthaya.prd.go.th/