ศิลปินแห่งชาติ-นักวิชาการทั่วไทย-ดีไซเนอร์ชื่อดัง ร่วมเปิดวงเสวนาผ้าไทย “ต่อลมหายใจผ้าโบราณ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ -อัตลักษณ์ผ้าไทย ๔ ภาค

ศิลปินแห่งชาติ-นักวิชาการทั่วไทย-ดีไซเนอร์ชื่อดัง ร่วมเปิดวงเสวนาผ้าไทย “ต่อลมหายใจผ้าโบราณ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ -อัตลักษณ์ผ้าไทย ๔ ภาค -แนวทางการส่งเสริมผ้าไทยร่วมสมัย ให้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมในตลาดโลก” ในงาน “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล” 12-14 ส.ค. นี้ ณ ชั้น 5 รอยัล พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากการที่รัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล” วันที่ 11-14 สิงหาคม 2565 ณ ชั้น 5 รอยัล พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน

เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีพระวิริยอุตสาหะ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมเรื่อง “ผ้าไทย” เป็นที่ประจักษ์มายาวนาน ประกอบกับ ครม.เห็นชอบให้วันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันผ้าไทยแห่งชาติ ถือเป็นการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการและพระราชกรณียกิจด้านต่าง ๆ ให้ประชาชน ได้ศึกษา เกิดการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานผ้าไทย โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการ กิจกรรม การแสดง และการออกร้านผ้าไทยของหน่วยงานต่าง ๆ มากมาย

รมว.วธ. กล่าวต่อไปว่า สำหรับในส่วนของการเสวนาผ้าไทยนั้นมีความน่าสนใจอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในวันที่ 12 สิงหาคม 2564 เป็นการเสวนาหัวข้อ “ภูษาพัสตรา เฉลิมหล้าเฉลิมพระชนม์” โดยกรมศิลปากร ประกอบด้วย นายมีชัย แต้สุจริยา ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ผ้าไทย (ประณีตศิลป์ – ทอผ้า) ประจำปี 2564 จะมาเล่าเรื่อง “อัตลักษณ์ผ้าไทยสู่สากล” , นางพวงพร ศรีสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร เรื่อง “ต่อลมหายใจผ้าโบราณ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์” ,นายธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง “การแสดงพระราชทาน ราชพัสตราภรณ์”

วันที่ 13 สิงหาคม 2565 การเสวนาหัวข้อ “อัตลักษณ์ผ้าไทย 4 ภาค” โดยกรมศิลปากร มีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าล้านนา)นางสาวประภัสสร โพธิ์ศรีทอง นักวิชาการอิสระ (ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าอินเดียสำหรับสยาม) รองศาสตราจารย์ ดร.วิศปัตย์ ชัยช่วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าอีสาน) และนายธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าดินแดนใต้)

นอกจากนี้ในวันที่ 14 สิงหาคม 2565 มีการเสวนาหัวข้อ “แนวทางการส่งเสริมผ้าไทยร่วมสมัย ให้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมในตลาดโลก” โดยศิริชัย ทหรานนท์ ธีระ ฉันทสวัสดิ์ และเอก ทองประเสริฐ ดีไซน์เนอร์ชื่อดัง เข้าร่วม ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนวัฒนธรรม 1765