“บีซีพีจี” สอนน้องช่วยลดโลกร้อน

นางปรียดา วุฒิภักดี ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กร ผู้แทนบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนสำหรับจัดการศึกษาให้กับ นายจารึก นิลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอบทม (อบทมวิทยาประชานุกูล) ในงานกิจกรรมสอนน้องให้รักษ์โลก หรือ “นักคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ปี 2” ที่บีซีพีจีจัดขึ้นเพื่อปลูกฝังให้น้องๆ โรงเรียนวัดอบทม ร่วมกันดูแลรักษาโลกให้น่าอยู่ โดยการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดอบทม (อบทมวิทยาประชานุกูล) อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง