โฮมโปร..รับรางวัลชนะเลิศ โครงการสถานประกอบการแนวร่วมการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2560

นายธีระทัศน์ เรืองวุฒิ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป – ส่วนงานซ่อมบำรุง  บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด มหาชน (สาขาศูนย์กระจายสินค้าวังน้อย ) เป็นตัวแทนเข้ารับโล่รางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันโครงการสถานประกอบการแนวร่วมการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2560   จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน จากสถานประกอบการ 50 แห่ง โดยมี นายพงค์พัฒน์ มั่งคั่ง  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน เป็นผู้มอบ   ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ   เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561