พาณิชย์ ดึงกูรูโลจิสติกส์ร่วมเวิร์กชอปเจาะลึกการประกวดรางวัล ELMA 2018

นางวรรณภร เกตุทัต (กลาง) รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ประธานเปิดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) “การจัดทำรายงานแสดงวิธีการและผลการดำเนินงาน” โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเขียนรายงานประกอบการสมัครประกวดรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ประจำปี 2561 (Excellent Logistics Management Award 2018)  หรือ ELMA 2018 ให้แก่ผู้ประกอบการที่สนใจ ซึ่งการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นที่ห้องวิมวาทิตย์ 2 ชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา

รายชื่อบุคคลในภาพจากซ้ายไปขวา

  1. ผศ.ดร.จิราภรณ์ ชาวงษ์             ทีมวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  2. นายกิตติวัฒน์ ปัจฉิมนันท์             ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
  1. นายอุดม ศรีสงคราม             กรรมการผู้จัดการ บริษัท วี.คาร์โก จำกัด
  2. นางวรรณภร เกตุทัต             รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
  3. ดร.นันทิ สุทธิการนฤนัย             ทีมวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  4. นางชฎา บุญจร             รักษาการนักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
  5. นางสาวทัณฑิมา รัตนสมบูรณ์ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์