[ข่าวปลอม] การทำแมมโมแกรม เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งเต้านม

จากกรณีที่มีการบอกต่อข้อมูลถึงเรื่องดังกล่าว ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า จากการสืบค้นข้อมูลพบว่าการทำแมมโมแกรมไม่ได้เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งเต้านม แม้ว่าการตรวจแมมโมแกรมจะทำให้ได้รับรังสี แต่ก็อยู่ในปริมาณที่น้อยมาก ๆ จึงมีความปลอดภัย

อ่านเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/3HMqPlZ

AFNC Thailand
23 มิ.ย. 65