รองผู้ว่าฯ นำคณะลงพื้นที่สำรวจต้นโพธิ์ใหญ่ อายุกว่า 100 ปี เพื่อเตรียมทำนุบำรุงรักษาและปรับภูมิทัศน์ ณ ประดู่ตะบอง และวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 22 มิ.ย. 65 นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำคณะลงพื้นที่ ณ วัดประดู่ตะบอง อำเภอมหาราช และวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายสินธพ โมรีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวัชระ กระแสร์ฉัตร์ นายอำเภอบางปะอิน ผู้แทนสำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่สำรวจต้นโพธิ์ใหญ่ เพื่อเตรียมการทำนุบำรุงรักษาและปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามเหมาะสมต่อไป

โดย นางสรัลพัชร ประโมทะกะ เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อติดตามการดูแลรักษาต้นโพธิ์ใหญ่หลายต้น อยู่ภายในบริเวณวัดประดู่ตะบอง จะขึ้นอยู่ตรงโบสถ์ ซึ่งเป็น Amazing และต้นโพธิ์ทรงปลูก สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2420 ที่วัดนิเวศธรรมประวัติ ซึ่งจากประวัติพบว่าต้นโพธิ์แต่ละต้น มีอายุกว่า 140 ปี จึงได้ให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา และอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ร่วมกันนำเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญ เข้าไปสำรวจออกแบบเพื่อเตรียมการทำนุบำรุงดูแลรักษาและปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามเหมาะสม ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการได้ภายในเดือนกรกฎาคมนี้