กปน. ยกเลิกแคปซีล “ปาป้า” สนับสนุนนโยบาย “น้ำสะอาดไม่ต้องมีแคปซีล”

นางศรัณยา สีน้ำเพชร ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ในฐานะโฆษก กปน. เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายยกเลิกการใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม “น้ำสะอาดไม่ต้องมีแคปซีล” เพื่อแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก เนื่องจากแคปซีลเป็น พลาสติกที่ไม่มีความจำเป็น แพร่กระจายในสิ่งแวดล้อมได้ง่าย อีกทั้งยังย่อยสลายได้ยาก ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำหากลงสู่แหล่งน้ำ กปน. ซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด “ปาป้า” ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ยกเลิกการใช้แคปซีลหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม เพื่อร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการบริโภคน้ำดื่มบรรจุขวดที่ไม่มีแคปซีล รวมทั้งช่วยลดขยะพลาสติกที่จะเกิดขึ้นด้วย

นางศรัณยา กล่าวเพิ่มเติมว่า กปน. ผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดภายใต้เครื่องหมายการค้า “ปาป้า” มาตั้งแต่ปี 2547 ด้วยเทคโนโลยีการผลิตแบบโอโซน ทำให้น้ำมีรสชาติดี ชวนดื่ม มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลก (WHO) และจำหน่ายในราคาย่อมเยา ไม่หวังผลกำไร เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับประชาชน โดยมีให้เลือก 3 ขนาด คือ ขนาด 350 มิลลิลิตร (โหลละ 42 บาท) ขนาด 600 มิลลิลิตร (โหลละ 45 บาท) และขนาด 1,500 มิลลิลิตร (แพ็คละ 6 ขวด 46 บาท) ผู้สนใจสามารถซื้อปลีก หรือสั่งซื้อจำนวนมากได้ที่ กปน. สำนักงานใหญ่ และสำนักงานประปาทั้ง 18 สาขา