การอบรมพัฒนาครูประจำกลุ่มทหารและเรือนจำ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 น. นายกาเรียน ยืนยงชาติ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาครูประจำกลุ่มทหารและเรือนจำ ในการดำเนินงานการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ประจำปีงบประมาณ 2565 ในระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมพิสัณห์ปิ่นมาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์