กศน.เพชรบูรณ์ ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ5ดีพรีเมี่ยม พลัส ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2565

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ นำโดยนายกาเรียน ยืนยงชาติ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารกศน.อำเภอ ศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการจากสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ประธานกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดฯ เข้าประเมินเชิงประจักษ์ ในการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ5ดีพรีเมี่ยมพลัส ระดับภาคเหนือ ประจำปี2565 ณ กศน.ตำบลท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์