โรค/ภาวะที่น่าจะได้ประโยชน์จากสารสกัดกัญชา

สารสกัดจากกัญชาน่าจะได้ประโยชน์ในการควบคุมอาการ ซึ่งควรมีข้อมูลทางวิชาการสนับสนุนเพิ่มเติม (ควรทำเป็นโครงการพิเศษหรืองานวิจัย) ได้แก่

1.โรคพาร์กินสัน

2.โรคอัลไซเมอร์

3.โรควิตกกังวล (Generalized Anxiety Disorder)

4.โรคปลอกประสาทอักเสบอื่น ๆ

5.โรคอื่นๆ ที่มีข้อมูลสนับสนุนทางวิชาการ ว่าน่าจะได้ประโยชน์

อย่างไรก็ตามไม่แนะนำให้ใช้สารสกัดกัญชาเป็นการรักษาเริ่มต้นในทุกกรณี

การนำสารสกัดกัญชามาใช้ในทางการแพทย์ จำเป็นต้องคำนึงถึงประสิทธิผลและความปลอดภัยเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์สูงสุด

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02Ys26XcM6vBw9SnXjDCRBBD5cSCP6EFHpfLqjD3HT1oaqjogHcHMXmwNqpwozTHi6l&id=100069182200543