พม. จัดพิธีมอบรางวัล “ผู้เสียสละ เพื่อสังคม” ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านเด็กและเยาวชน

Featured Video Play Icon

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดพิธีมอบรางวัล “ผู้เสียสละ เพื่อสังคม” (ด้านเด็กและเยาวชน) จำนวน 12 รางวัล ให้กับบุคคล และภาคีเครือข่ายที่มีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เสียสละเพื่อสังคม ทำความดี คิดด้านบวก สร้างสรรค์สิ่งที่มีประโยชน์ให้กับกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโควิด ภัยพิบัติต่าง ๆ มีความเสียสละ และทำความดีโดยไม่หวังผลประโยชน์ รวมทั้งเป็นการยกย่องเชิดชูการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนและสังคม และมีส่วนร่วมในการทำความดี

โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานมอบรางวัล นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวต้อนรับผู้ที่ได้รับรางวัล ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม.  ประกอบด้วย

1. ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ นายกราชบัณฑิตยสภา ผู้สร้างวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

2. นางนวลพรรณ ล่ำซำ (มาดามแป้ง) ผู้จัดการฟุตบอลทีมชาติไทย ซีเกมส์ การทำสาธารณกุศล และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย

3. นายธรรศ พงศาปาน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านขอนหาด จ.นครศรีธรรมราช ผู้จุดประกายด้านกีฬาวอลเลย์บอล

4. นางสาวพักตร์พิมล สุวรรณเพชร แอนซาโลน เจ้าของ Facebook Fanpage กิ๊กอินเมกา ขยายความเป็นไทยในต่างแดน

5. นางคนึง วิจารัตน์ เจ้าของร้านข้าวแกง จานละ 10 บาท ซึ่งเปิดร้านมาเป็นระยะเวลา 40 ปี ใน จ.พิษณุโลก

6. นายศรายุทธ ตันเถียร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา บุรุษผู้ทวงเงินชาติ พีพีโมเดล จ.กระบี่ ที่สะท้อนความจริงอย่างโปร่งใส

7. นายชุมพล แซ่ซุ่น ประธานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครภูเก็ต เยาวชนต้นแบบจิตอาสา ทำงานด้านเด็กและเยาวชน มากว่า 7 ปี

8. ดร.ทิวากร แก้วบุญส่ง (โอ พาราฮัท) ผู้ก่อตั้งกลุ่มเด็กใต้พันธุ์ ทำกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมกับเด็กและเยาวชน ณ จังหวัดพัทลุง และเป็นผู้นำภาษาถิ่นภาคใต้มาแต่งเพลงมหาลัยวัวชน

9. นางสาวลักขณา แสนบุ่งค้อ ผู้จัดตั้งกลุ่มชวนน้องออม หลัก 4 ออม ได้แก่ ออมเงิน ออมบ้าน ออมเด็ก ออมเวลา นำกล้วยมาแปรรูปแบบครบวงจร เพื่อขยายผลสร้างรายได้ให้กับชุมชนขนาดใหญ่

10. นางสาวฟองจันทร์ สุขเสน่ห์ นักกฎหมาย เชื้อชาติอเมริกา ผู้อุทิศตนทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชนกลุ่มน้อยบนพื้นที่สูง ในจังหวัดแพร่ ระยะเวลานานกว่า 30 ปี

11.นางสาวเมธาวี บุญพิทักษ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ฉะเชิงเทรา ผู้เสียสละการให้ด้วยหัวใจของความเป็นแม่ให้นม กรณีเด็กทารกวัยเดือนเศษไม่มีนมดื่ม

12.นางดารารัตน์ สุเทศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัดสระบุรี นักสังคมสงเคราะห์ผู้จุดประกายสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานกับกลุ่มเปราะบาง

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล “ผู้เสียสละ เพื่อสังคม” เป็นการสร้างขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติในการทำความดีเพื่อสังคม อยากให้มีคนดี ๆ ทุกที่ แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้ให้ของคนไทยที่ไม่หวังผลตอบแทน และยึดแนวทางนี้เป็นแบบอย่างให้กับทุกคนในสังคมได้นำไปปฏิบัติตาม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสังคมและประเทศไทยให้ผ่านพ้นวิกฤต โควิด – 19 ภัยพิบัติต่าง ๆ และมีส่วนร่วมทำงานเพื่อสังคม ทำให้ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน นับเป็นสิ่งที่น่ายกย่องเป็นอย่างยิ่ง