‘ผู้สูงอายุ ไม่เหงา’ ก.แรงงาน ฝึกเข้ม เพิ่มเงิน เพิ่มเพื่อน

กพร. มุ่งเป้า ฝึกอาชีพ ให้ผู้สูงอายุ มีทักษะ ประกอบอาชีพอิสระ ดูแลตนเองได้ เพิ่มศักยภาพ ทดแทนแรงงาน

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กพร. กระทรวงแรงงาน มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและประสานความร่วมมือให้ภาครัฐและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงาน การประกอบอาชีพ และพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีกลุ่มเป้าหมายทั้งแรงงานในระบบ คือ แรงงานที่มีรายได้ประจำที่ได้รับการคุ้มครองสวัสดิการต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และแรงงานนอกระบบ คือ แรงงานที่ทำงานอิสระที่ไม่ได้รับการคุ้มครองในระบบการประกันสังคม ซึ่งนอกจาก กพร. จะฝึกทักษะให้กับกลุ่มวัยแรงงานแล้วยังมุ่งเน้นการฝึกทักษะให้กับผู้สูงอายุเพื่อสามารถประกอบอาชีพอิสระ และดูแลตนเองได้อีกด้วยเป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนด้านการฝึกทักษะฝีมือแรงงานและการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุของพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

นายสุทธิ กล่าวต่อไปว่า ปี 2561 กพร. มีโครงการฝึกแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ เป้าหมาย 6,760 คน ดำเนินการแล้วกว่า 5,600 คน โดยแบ่งกลุ่มฝึกสาขาอาชีพต่างๆ ได้แก่ ช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ การเกษตรอุตสาหกรรม และภาคบริการ ซึ่งสาขาอาชีพที่ได้รับความนิยมในการฝึกทักษะมากที่สุดคือ ภาคบริการ ได้แก่ หลักสูตร การทำขนมไทย และรองลงมาคือ การเกษตรอุตสาหกรรม ได้แก่ การเพาะเห็ด การแปรรูปสมุนไพร เป็นต้น ดำเนินการฝึกโดยหน่วยงานในสังกัดของ กพร. ได้แก่ สถาบัน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร. และสนพ.) ทุกแห่งทั่วประเทศ ฝึกฟรี มีอาชีพเสริม ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4

นายบุญธรรม ไชยยะ อายุ 73 ปี (ลุงบุญ) ชาวบ้านอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน บอกว่า ตนมีอาชีพปลูกผักสวนครัว อาทิ ถั่วฝักยาว คะน้า ผักกาด และผักบุ้ง โดยปลูกเพื่อนำมาประกอบอาหารภายในครัวเรือน และส่วนหนึ่งนำไปจำหน่ายที่ตลาดชุมชน มีรายได้เป็นครั้งคราว เนื่องจากผักสวนครัวจะมีผลผลิตมากเฉพาะช่วงฤดูฝนเท่านั้น จึงทำให้มีเวลาว่าง และต้องการเรียนรู้ทักษะเพิ่มเติมเพื่อสามารถประกอบอาชีพเสริมได้ ลุงบุญเคยฝึกอาชีพผู้สูงอายุจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน (สนพ.ลำพูน) หลายหลักสูตร และได้นำความรู้มาทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ยาหม่องน้ำ) จำหน่วยในชุมชน เพิ่มรายได้ให้อีกทางหนึ่ง ลุงบุญยังบอกอีกว่า หากทาง สนพ.ลำพูน เปิดสอนอีกก็ยินดีจะสมัครเรียนอีก และอยากเชิญชวนให้ผู้สูงอายุทุกคนใช้เวลาว่างมาเรียนรู้เพิ่มทักษะการประกอบอาชีพเสริมด้วยกัน เพราะเรียนฟรี อุปกรณ์ก็มีพร้อม มีหลายหลักสูตรให้เลือกเรียนได้ตามใจชอบ ไม่เหงา ไม่เบื่อ ได้เพื่อนบ้านใหม่ ได้อาชีพเสริมด้วย