กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายกาเรียน ยืนยงชาติ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)

โดยมีนายธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนฯหน่วยงาน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ เพื่อสร้างการรับรู้และแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึงการแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดอย่างยั่งยืน นำไปสู่จุดหมาย “สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด” ณ ห้องประชุมพิสัณฑ์ปิ่นมาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์