กรุงศรีปล่อย 3 ฟีเจอร์ใหม่ของบริการ e-Guarantee ผ่าน KBOL

กรุงเทพฯ (8 พฤษภาคม 2561) – นางชุลิดา แท่นเพ็ชร์รัตน์ (กลาง) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารผลิตภัณฑ์ลูกค้าธุรกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เปิดตัว 3 ฟีเจอร์ใหม่ของบริการ Krungsri eGuarantee ผ่าน Krungsri Business Online ให้ลูกค้าสามารถเรียกดูหรือตรวจสอบสถานะรายการหนังสือค้ำประกัน  อนุมัติรายการออกหนังสือค้ำประกันหรือขยายระยะเวลา และพิมพ์สำเนาใบเสร็จรับเงิน ฟีเจอร์ที่เพิ่มขึ้นนี้จะอำนวยความสะดวก และช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และผู้ประกอบการ SME ที่ต้องการเข้าร่วมประมูลงานของหน่วยงานภาครัฐ ตอบโจทย์การทำธุรกิจในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ ณ ศูนย์ธุรกิจกรุงศรีทั่วประเทศ หรือ โทร Krungsri Biz Phone 02 626 2626 กด 1 กด 0