กรมเจรจาฯ เผยการใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA ไทย-ออสเตรเลีย ในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2561 ใช้สิทธิส่งออกเพิ่มขึ้น 18.8% นำเข้า 6.5%

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การค้าระหว่างไทยกับออสเตรเลียในช่วงที่ผ่านมา มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ในปี 2561 (มกราคม – กุมภาพันธ์) มูลค่าการค้ารวมระหว่างไทยกับออสเตรเลีย อยู่ที่ 2,489.6 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ของช่วงเวลาเดียวกัน ร้อยละ 18.4 โดยไทยส่งออกไปออสเตรเลีย 1,811 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้าจากออสเตรเลีย 678.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งจากการติดตามข้อมูลการใช้สิทธิประโยชน์ FTA พบว่าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย –ออสเตรเลีย หรือ TAFTA ที่มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2548 หรือเกือบ 14 ปีมาแล้ว ปัจจุบันออสเตรเลียได้ลดภาษีสินค้าทุกรายการเป็นร้อยละ 0 ไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ส่วนไทยได้ลดภาษีสินค้าเกือบทั้งหมดเหลือศูนย์แล้วเช่นกัน แต่ยังคงเหลือเฉพาะสินค้าเกษตรอ่อนไหวบางรายการที่ไทยยังใช้มาตรการโควตาภาษีและมาตรการปกป้องพิเศษอยู่ ทั้งนี้ ไทยมีการส่งออกไปออสเตรเลียโดยใช้สิทธิภายใต้ FTA ไทย – ออสเตรเลีย ในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 1,445.8 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือร้อยละ 90.2 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าที่ได้รับสิทธิ เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.8 ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่นำเข้าโดยใช้สิทธิ FTA ไทย – ออสเตรเลีย 126.7 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือร้อยละ 18.7 ของการนำเข้าสินค้าที่ได้รับสิทธิ เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อนหน้า ร้อยละ 6.5

ขณะที่ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์ หรือ AANZFTA ซึ่งมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2553 ครอบคลุมการค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุน โดยในด้านสินค้าครอบคลุมการเปิดตลาดสินค้า จำนวน 6,224 รายการ และไทยได้ลดภาษีร้อยละ 89.8 ของจำนวนรายการสินค้าทั้งหมดเป็น 0 แล้วตั้งแต่ปี 2558 โดยในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2561 ไทยใช้สิทธิเพื่อส่งออก 60.5 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือร้อยละ 3.9 ของมูลค่าการส่งออกของรายการสินค้าที่ได้รับสิทธิ ขณะที่นำเข้าโดยใช้สิทธิภายใต้ FTA อาเซียน – ออสเตรเลีย –นิวซีแลนด์ มีมูลค่า 11.5 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือร้อยละ 1.5 ของมูลค่านำเข้าสินค้าที่ได้รับสิทธิ

ทั้งนี้ สินค้าส่งออกหลักสำคัญของไทยไปออสเตรเลีย ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ เม็ดพลาสติก อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป และผลิตภัณฑ์ยาง และสินค้านำเข้าสำคัญของไทยจากออสเตรเลีย ได้แก่ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ น้ำมันดิบ สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ ถ่านหิน และเคมีภัณฑ์ ในปี 2560 ไทยมีมูลค่าการส่งออกไปออสเตรเลีย 10,506.7 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้าจากออสเตรเลีย 4,441.1 ล้านเหรียญสหรัฐ

นางอรมน กล่าวเสริมว่า ถึงแม้ว่าออสเตรเลียจะเป็นตลาดที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก โดยมีประชากรประมาณ 24.6 ล้านคน แต่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ 14 ของโลก ในปี 2560 นับได้ว่าเป็นตลาดที่มีความสำคัญมาก เนื่องจากประชากรออสเตรเลียมีศักยภาพในการซื้อสูง ซึ่งหากไทยสามารถส่งออกสินค้าที่มีคุณภาพ และมาตรฐานการผลิตสอดคล้องกับข้อกำหนดและความต้องการของผู้บริโภคในออสเตรเลีย จะทำให้ไทยสามารถเพิ่มมูลค่าทางการค้าได้อีกมากในอนาคต