เหล่ากาชาดจังหวัดจับมือพม. ลำปางหลายหน่วยงานรุดช่วยเหลือ ครอบครัว 2 พี่น้องพิการ ไฟไหม้เกือบวอดทั้งหลัง

เหล่ากาชาดจังหวัดจับมือพม. ลำปางหลายหน่วยงานรุดช่วยเหลือ ครอบครัว 2 พี่น้องพิการ ไฟไหม้เกือบวอดทั้งหลังมีอาชีพผลิตทำเบาะทั่วไปสร้างอาชีพให้ครอบครัว

ณ. บ้านกล้วยม่วง ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น. นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นางสิญาภรณ์ บุรินทราพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง,คณะกรรมการ,สมาชิกเหล่ากาชาดชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปาง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลำปาง ,ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลกล้วยแพะ พร้อมด้วย นาย ณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ในนามหน่วยงานสังกัด พม.ลำปาง

ในการนี้ นางสาวฉัฐพร งามเกลี้ยง มอบหมาย ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้สอบข้อเท็จจริงวางแผนช่วยเหลือ พร้อมเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางและศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลกล้วยแพะเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัว

1.นาย พร นามสมมุติ อายุ 69 ปีเป็นผู้พิการทางการได้ยินสื่อสารได้อยู่บ้านเลขที่ 164 ม.3 ต.กล้วยแพะ อ.เมือง จ.ลำปาง

2.นายหนุ่ย นามสมมุติ อายุ 47 ปีพิการทางการเคลื่อนไหวร่างกายบ้านเลขที่ 164 ม.3 ต.กล้วยแพะ อ.เมือง จ.ลำปาง

ทั้ง 2 คน มีบัตรประจำตัวคนพิการและบัตรประชารัฐ ครอบครัว 2 พี่น้องพิการ ไฟไหม้เกือบเกิดเหตุวอดทั้งหลังมีอาชีพผลิตทำเบาะทั่วไปสร้างอาชีพให้ครอบครัวบ้านที่เกิดเพลิงไหม้ บ้านหลังดังกล่าวเป็นของ ที่อาศัยชั่วคราวบ้านของ นส. อมินตรา ปัจจุบัน ทำงานอยู่ที่ จ.ระยอง

ในวันนี้มีหลายหน่วยงานบูรณาการให้การช่วยเหลือโดยสรุปผลการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในครั้งนี้

1.เหล่ากาชาดจังหวัดลำปางมอบเครื่องอุปโภค บริโภคเงินสงเคราะห์ จำนวน 3,000 บาท เครื่องอุปโภค บริโภค

2.ศูนย์บริการคนพิการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง มอบเงินสงเคราะห์ ครอบครัวรายได้น้อยคนไร้ที่พึ่งกรณีฉุดเฉินจำนวน 3,000 บาท

3.กฟผ.เหมืองแม่เมาะมอบถุงยังชีพ 1 ชุด ,นาง ฉันทพัฒน์ โนปิง สมาชิกสภาจังหวัดลำปางเขต 6 ร่วมสบทบช่วยเหลือ จำนวน 1,000 บาท รวมเป็นเงิน ในครั้งนี้ 7,000 บาท ( เจ็ดพันบาทถ้วน)

ทั้งนี้หน่วยงาน พม.ลำปางได้แนะนำสวัสการด้านต่างๆ ระเบียบการให้การช่วยเหลือและ ให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัยในครั้งนี้ด้วย