PEA หัวหิน ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2565

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายธีรภาพ เจริญสมบัติ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหัวหิน นำผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมบริจาคโลหิต ตามโครงการ “PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี” และเนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2565 พร้อมสนับสนุนของที่ระลึก และน้ำดื่ม PEA จำนวน 720 ขวด แก่ผู้ร่วมบริจาคโลหิต ระหว่างวันที่ 13-17 มิถุนายน 2565 โดยในวันนี้มีผู้ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 79 ยูนิต คิดเป็นปริมาณโลหิต จำนวน 35,550 ซีซี ณ งานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหิน เฉลิมพระเกียรติ

ข่าว/ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหัวหิน