PEA ร่วมกับ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค บริจาคโลหิต ตามโครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้าน ซีซี

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นางประภาสิริ โปร่งฟ้า ประธานคณะแม่บ้านและครอบครัว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยพนักงาน ลูกจ้าง และครอบครัว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานเขต , การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และประชาชน ร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี ณ ชั้น 2 หน้าโรบินสัน ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็นสาธารณประโยชน์และสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และส่งเสริมให้พนักงานและลูกจ้าง PEA รวมทั้งประชาชนทั่วไปร่วมกันทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการบริจาค จำนวน 204 คน สามารถบริจาคได้ 91,800 ซีซี

ข่าว/ภาพ : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา