ชื่นมื่น! รองอธิบดี พช. ร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี ตามโครงการ “สานสัมพันธ์น้องพี่ 60 ปี พช.” เขตตรวจราชการที่ 14 พร้อมแข่งฟุตบอลคู่ VIP ปะทะทีม 2 รองผู้ว่าอุบลฯ

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “สานสัมพันธ์น้องพี่ 60 ปี พช.” กิจกรรม “การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี” เขตตรวจราชการที่ 14 ณ สนามศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสมเพชร สร้อยสระคู นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พัฒนาการจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่ และบุคคลากรในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ในเขตตรวจราชการที่ 14 ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ เข้าร่วมกิจกรรมฯ

ในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี นายพิสดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางสาววิจิตร หลงชิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายธงชัย ครุฑแสน ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางกนกอร โพธิ์สิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสาวเพลินพิศ สาสาย ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

นอกจากนั้น ยังได้รับเกียรติจาก นายสุริยา บุตรจินดา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี ได้ประสานความร่วมมือกับ นายอำเภอโขงเจียม นายอำเภอเขื่องใน นายอำเภอทุ่งศรีอุดม นายอำเภอศรีเมืองใหม่ รวมไปถึง นายเฉลิมพล มาลาคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด และนายธรรมาพิสุทธิ์ วงศ์คำเหลา ประธานชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อำเภอวารินชำราบ ร่วมแข่งขันกีฬาคู่พิเศษ ตลอดจนสร้างบรรยากาศและสีสันภายในงานให้มีความคึกคักและสร้างความรักสามัคคีและสัมพันธภาพอันดีระหว่างข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ด้วย

​กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำโครงการ “สานสัมพันธ์น้องพี่ 60 ปี พช.” เนื่องในโอกาสที่กรมการพัฒนาชุมชน ก้าวย่างอย่างมั่นคงเข้าสู่ปีที่ 60 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพพลังในการสร้างชุมชน พัฒนาชุมชน ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และเสริมสร้างสัมพันธภาพในองค์กรให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ตลอดจนเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยของบุคลากร ให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สามารถสร้างคุณประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรม “สานสัมพันธ์น้องพี่ เพื่อสาธารณประโยชน์” และกิจกรรม “การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี” ดำเนินโครงการฯ ในระดับจังหวัด ระดับเขตตรวจราชการ ระดับภาค และระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2565

ซึ่งเขตตรวจราชการที่ 14 ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ ได้ดำเนินกิจกรรมฯ ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี โดยมีประเภทกีฬา ได้แก่ ฟุตบอลชาย 7 คน, แชร์บอลหญิง 7 คน, เปตองทีมผสม และกีฬาพื้นบ้าน

นอกจากนั้น ยังได้รับเกียรติจาก นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดการแข่งขัน พร้อมโชว์กิมมิค “ปิดตาเตะบอล” เปิดงานอย่างเป็นทางการ จากนั้น รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้ร่วมแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษ (VIP) โดยพบกับทีม “ดอกบัวโรย” นำโดย นายสมเพชร สร้อยสระคู และนายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าสำนักงานจังหวัด พัฒนาการจังหวัด และนายอำเภอ เรียกเสียงฮือฮาและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ เป็นอย่างมาก

ก่อนมีพิธีมอบรางวัล พร้อมรับประทานอาหารและชมการแสดงของ “หมอลำอัจฉริยะ” เฉลิมพล มาลาคำ ต่อด้วยการแสดงของแต่ละจังหวัด และปิดท้ายด้วยวงดนตรี CDDUBON BAND ซึ่งดำเนินการโดยบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี สร้างบรรยากาศและสีสันภายในงานให้มีความคึกคัก ตลอดจนแสดงออกถึงความรักสามัคคีในองค์กรด้วย

อุบลราชธานี เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี : งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี..ภาพข่าว/รายงาน