รฟม. เข้าพบประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต เพื่อสร้างการรับรู้ก่อนการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่ออัตราค่าโดยสาร

รฟม. เข้าพบประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต เพื่อสร้างการรับรู้ก่อนการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่ออัตราค่าโดยสารและการขยายแนวเส้นทางโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1

นางสาวจิรฐา วัฒนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) (ที่ 2 จากขวา) พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเข้าพบนางไอศยา สินบุษกร ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต (กลาง) และนางสาวสาลินี ปราบ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ต (ขวาสุด) เพื่อสร้างการรับรู้ก่อนการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในวันที่ 15 – 21 มิถุนายน 2565 เกี่ยวกับอัตราค่าโดยสารและการขยายแนวเส้นทางโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต – ห้าแยกฉลอง ไปยังท่าฉัตรไชย รองรับการเดินทางของผู้เข้าร่วมชมงาน Specialised Expo 2028

ติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. ได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th เฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือ Call Center รฟม. โทร.0 2716 4044 “30 ปี รฟม. เชื่อมต่อเส้นทางสู่ความยั่งยืน Completing Connection, Mission for All”