สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 14 มิ.ย. 65

+ ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ โดยมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

+ ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกหนักและหนักมากบริเวณ จ.ร้อยเอ็ด (146 มม.) จ.ขอนแก่น (113 มม.) และจ.นครศรีธรรมราช (87 มม.)

+ แม่น้ำสายหลัก น้ำน้อยถึงปกติ มีแนวโน้มลดลง

+ ปริมาณน้ำ แหล่งน้ำทุกขนาด 45,391 ล้าน ลบ.ม. (55%) แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 39,575 ล้าน ลบ.ม. (55%) เฝ้าระวังน้ำน้อย บริเวณภาคเหนือ (2 แห่ง)

+ กอนช. ประกาศฉบับที่ 16/2565 เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา

เนื่องจาก วันที่ 14 – 20 มิ.ย.65 เวลาประมาณ 18.00 – 00.30 น. เป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูง ประกอบกับลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยมีกำลังแรง ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างเพิ่มสูงกว่าที่คาดหมาย คาดการณ์ว่าระดับน้ำมีความสูงประมาณ 1.70 – 2.00 ม. รทก. ส่งผลกระทบต่อบริเวณพื้นที่ชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำและแนวเขื่อนชั่วคราวบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวร (แนวฟันหลอ) จึงขอให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ดังกล่าว

+เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.65 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน และเชียงใหม่

เพื่อประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการ สทนช. นำเสนอภาพรวมการบริหารจัดการน้ำตาม 13 มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2565 พร้อมรับฟังความก้าวหน้าการดำเนินการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า โดยจังหวัดเชียงใหม่ และลงพื้นที่โครงการประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคา พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านปูคาเหนือ ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

ทั้งนี้ รองนายกฯให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญและสนับสนุนการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำภายใต้กลไกของคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยมอบหมายให้ สทนช. พิจารณาสนับสนุนโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และอุปโภคบริโภค พร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตาม 13 มาตรการฯ อย่างเคร่งครัด โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันผ่านอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดเชียงใหม่ และขับเคลื่อนการจัดทำแผนหลักการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า ให้แล้วเสร็จตามแผน หากได้รับการพัฒนาจะส่งผลให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนริมคลองแม่ข่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ