🎯 วันที่14 มิ.ย. เป็น “วันผู้บริจาคเลือดโลก”

📣 ศิริราชขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง​ เพื่อสุขภาพดีของคนไทย ☘️พร้อมเชิญ​ชวนท่านสร้างบุญกุศลด้วยการบริจาคเลือดช่วยเพื่อนมนุษย์ในวันพิเศษนี้