ปิดท้าย TTM 2022 ด้วย Post Tour 3 เส้นทาง

ด้านตลาดในประเทศ โดยภูมิภาคภาคใต้ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมรายการนำเที่ยว Post Tour สำหรับคณะ Buyers และ Media ที่เข้าร่วมงาน TTM+ 2022 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วในเย็นวันนี้ โดยเดินทางระหว่างวันที่ 11 ถึง 13 มิถุนายน รวม 3 เส้นทาง ได้แก่

เส้นทางแรก Experience The New Chapter of Bangkok จังหวัดกรุงเทพฯ มีผู้ร่วมเดินทางจำนวน 7 ราย โดยเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ Scootdy Tour เส้นทางท่องเที่ยวกรุงรัตนโกสินทร์ (วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาส ฯ) รับประทานอาหาร Michelin Star, ทดสอบสปาผ่อนคลายร่างกาย, นั่งรถตุ๊กๆ ชิมอาหาร Michelin Guide’s, ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมอาหารค่ำบนเรือ Meridien Cruise และชมบรรยากาศบางกอกยามค่ำคืน

เส้นทางที่สอง Defining your Thainess จังหวัดพังงา-กระบี่ จำนวน 10 ราย เป็นการท่องเที่ยวผ่านการเรียนรู้ที่โรงสีปู่เจ้า, รับประทานอาหาร Michelin Certification Award, ล่องเรือคลองสังเน่ห์, ชมเมืองเก่าตะกั่วป่า, ท่องเที่ยวชุมชนบ้านไหนหนัง, ทำกิจกรรมร่วมกับช้าง ณ โรงพยาบาลช้าง จ.กระบี่, ชมบ่อน้ำร้อนวารีรักษ์ ซึ่งได้รับรางวัล Thailand Tourism Awards

เส้นทางที่สาม Authentic Artisan Retreats เกาะสมุย-เกาะพะงัน จำนวน 9 ราย เป็นเส้นทาง Health & Wellness ทดสอบสปาผ่อนคลายร่างกาย พร้อมนั่งเรือชมเกาะสมุย เกาะพะงัน ความสวยงามอันอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลไทย และสร้างสุขภาพด้วยการเรียนโยคะ พร้อมปิดท้ายด้วยประสบการณ์คอร์สมวยไทย