รถไฟฟ้าบีทีเอส ร่วมงานเดิน – วิ่ง กับคนพิการ RUN FOR LOVE

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2565 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วม กิจกรรมเดิน – วิ่ง กับคนพิการ RUN FOR LOVE ระยะทาง 2.4 กิโลเมตร จัดโดย มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ร่วมกับมูลนิธิหัวใจอาสา

ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไป และคนพิการได้ออกกำลังกาย และดูแลสุขภาพไปพร้อมกัน โดยกิจกรรมเดิน – วิ่ง กับคนพิการในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม 250 คน และยังมีคนพิการที่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดร่วมออกกำลังกายออนไลน์ไปพร้อมกันด้วยกว่า 300 คน ซึ่งเป็นมิติใหม่ของงานวิ่ง ที่สอดคล้อง กับยุค New Normal เป็นอย่างดี