📢 กรมหม่อนไหม องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สกลนคร เชิญชมงานมหกรรม “เทิดไท้ 90 พรรษา พระมารดาแห่งไหมไทย”

📢 กรมหม่อนไหม องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สกลนคร สมาพันธ์ อบจ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและรายการช่อง 9 สัญจร เชิญชมงานมหกรรม “เทิดไท้ 90 พรรษา พระมารดาแห่งไหมไทย” ระหว่างวันที่ 12 -21 มิถุนายน 2565

📢 ชมการประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ระดับประเทศ ประจำปี 2565 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565

ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (รอบบึงหนองหาร) จ.สกลนคร