รมว.ยุติธรรม มอบรางวัลข้าราชการดีเด่น ขอบคุณทุกคนร่วมทำงานหนัก ขอให้รักษาความดี-มาตรฐาน เป็นความหวังยืนหยัดทำงานบริการช่วยประชาชน

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.65 เวลา 13.30 น. ที่กระทรวงยุติธรรม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานใน “พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564” โดยมี นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้บริหารและข้าราชการร่วมงาน ซึ่งมีข้าราชการกระทรวงยุติธรรมได้รับรางวัลทั้งหมด 19 ราย

นายสมศักดิ์ ได้กล่าวให้โอวาทตอนหนึ่งว่า ตนยินดีที่ได้มาเป็นประธานมอบรางวัลในวันนี้ ทุกท่านที่ได้รับรางวัลเป็นผู้ที่มีความประพฤติและปฏิบัติงานดีเด่น ทำงานด้วยความเสียสละ ซึ่งตนหวังว่าทุกท่านจะดำรงไว้ซึ่งความดี มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นความหวังและศรัทธาของประชาชน ตนเข้าใจว่าทุกท่านตั้งใจทำงาน ใช้สติปัญญา สมาธิทำงานอย่างเต็มที่ เหน็ดเหนื่อยมาตลอด 3 ปีที่เราได้ทำงานร่วมกัน ตนประทับใจทุกท่านที่ได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บุคคลที่ยังไม่ได้รับรางวัล

“วันนี้ทุกท่านทุ่มเททำงาน เสียสละเวลาส่วนตัว สมควรที่จะได้รับรางวัล ที่ผ่านมาผมเห็นความมุ่งมั่นทุ่มเท และรับรู้ว่าทุกท่านเหนื่อย แต่ปีนี้จะต้องเหนื่อยมากขึ้นอีก เพราะเป็นปีสุดท้ายของรัฐบาล ที่จะต้องเร่งทำงาน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้สิทธิและงานต่างๆของรัฐบาล เราจะเดินหน้าบริการประชาชนให้มากขึ้น ช่วยลดความเดือดร้อนแก่ประชาชน ผมต้องขอขอบคุณทุกท่านกับความทุ่มเททำงาน ขอให้รักษาความดีและมาตรฐานในการทำงานแบบนี้ตลอดไป” นายสมศักดิ์ กล่าว