นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ เข้าร่วมประชุมหารือการจัดโครงการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สร้างสรรค์ ทวาราวดี ละโว้ อยุธยา

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ (รผน.) พร้อมด้วยนางสาวจุฑาทิพย์ เจริญลาภ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง (ผภก.) และนางสาวสุรีพร พงษ์พานิช ผู้อำนวยการกองตลาดภาคกลาง (ผกภก.) ททท. เดินทางเข้าร่วมประชุมหารือการจัดโครงการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สร้างสรรค์ ทวาราวดี ละโว้ อยุธยา ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)โดยวิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ (ธัชชา) สถาบันสุวรรณภูมิศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และหอการค้าไทย

ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ซอยโยธี กรุงเทพมหานคร ซึ่งการประชุมจัดในรูปแบบไฮบริด โดยผู้แทน ททท. สำนักงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง (ผสพบ. ผสรบ. ผสอย. ผสลบ. ผสสพ.) เข้าร่วมรับฟังผ่านระบบออนไลน์ Zoom

ประเด็นในการประชุมหารือประกอบด้วยแนวทางขับเคลื่อนโครงการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สร้างสรรค์ ทวาราวดี ละโว้ อยุธยา หารือเส้นทางท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับ Happy Model เส้นทางสู่การท่องเที่ยวคุณภาพสูง รวมทั้งหารือการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่าง 3 หน่วยงาน คือ ททท. อว. และ หอการค้าไทย โดยมีนายธวัชชัย เศรษฐจินดา รองประธานกรรมการหอการค้าไทย เป็นประธานการประชุม