สโมสรนักศึกษา วทบ. ม.ศรีปทุม จิตอาสาสร้างรอยยิ้มสู่น้องๆ ร.ร.วัดกู้ กับกิจกรรม “ภารกิจของฉัน คือ รอยยิ้มของคุณ”

สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมจิตอาสา โครงการ “ภารกิจของฉัน คือ รอยยิ้มของคุณ” เดินทางลงพื้นที่ไปยังโรงเรียนวัดกู้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา) นครปากเกร็ด 3 จังหวัดนนทบุรี เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมสันทนาการ ส่งมอบความสุข สร้างรอยยิ้ม มอบขนมปังอบ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และปีที่ 6 โรงเรียนวัดกู้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา) นครปากเกร็ด 3 จังหวัดนนทบุรี เมื่อเร็วๆนี้

โดยมี อาจารย์สละ แย้มมีกลิ่น รองคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ,อาจารย์พัชรียา วิภาสเศรณี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์วันธงชัย ชีวะกลินศักดิ์ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการโรงแรมและไมซ์ SPU เข้าร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ด้วย