PEA สาขาพนมสารคาม ปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี.และติดตั้งหม้อแปลงเสริมระบบจำหน่าย

วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 นายปัญญา ทองประสิทธิ์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม มอบหมายให้นายสรรณ์ชัย พุ่มพวง รองผู้จัดการ วางแผนดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ รื้อถอนเสาไฟฟ้าแรงสูง บริเวณถนน 319 สายหนองเค็ด-บ้านซ่อง ติดตั้งเสาไฟฟ้าพาดสายไลน์เชื่อมโยงบ้านหนองสองห้อง ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์ (ลูกถ้วยTR202 และ Animal Barrier) ติดตั้งหม้อแปลงเสริมระบบจำหน่ายแก้ปัญหาแรงดันไฟฟ้าตก บริเวณบ้านไร่ ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ภาพ/ข่าว : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม