สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 12 มิ.ย. 65

+ ประเทศไทยมีฝนน้อย แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่

+ ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกหนักบริเวณ จ.ยะลา (99 มม.) จ.จันทบุรี (76 มม.) และ จ.บึงกาฬ (45 มม.)

+ พื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก ดินถล่ม ในช่วง 1-2 วันนี้ บริเวณพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน เชียงราย และน่าน

+ แม่น้ำสายหลัก น้ำน้อยถึงปกติ มีแนวโน้มลดลง

+ ปริมาณน้ำ แหล่งน้ำทุกขนาด 45,597 ล้าน ลบ.ม. (56%) แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 39,758 ล้าน ลบ.ม. (56%) เฝ้าระวังน้ำน้อย บริเวณภาคเหนือ (2 แห่ง)

+ กอนช. ติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเตรียมความพร้อม 13 มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2565 โดยกรมเจ้าท่าดำเนินการแผนปฏิบัติการตามมาตรการที่ 6 ขุดลอกคูคลองและกำจัดผักตบชวา ดังนี้

 ขุดลอกน้ำแม่กลอง ต.ท่าชุมพล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ระยะทาง 750 เมตร ผลการดำเนินงานปัจจุบัน 93.71%

 ขุดลอกน้ำปูลากาปะและร่องน้ำปูลาวาจิ อ.เมือง จ.นราธิวาส ระยะทาง 1,800 เมตร ผลการดำเนินงานปัจจุบัน 95.83 %

 ขุดลอกน้ำหาดปอ อ.ควนเนียง จ.สงขลา ระยะทาง 750 เมตร ผลการดำเนินงานปัจจุบัน 64.80 %

 ขุดลอกคลองตุหยง อ.เทพา จ.สงขลา ระยะทาง 300 เมตร ผลการดำเนินงานปัจจุบัน 84.04 %

 ขุดลอกแม่น้ำปิง ต.แม่ก๊า และ ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ระยะทาง 1,900 เมตร ผลการดำเนินงานปัจจุบัน 47.36%

 ขุดลอกคลองบางม่วง (ร่องใน) ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ระยะทาง 1,300 เมตร ผลการดำเนินงานปัจจุบัน 76.29%

 กำจัดผักตบชวาและวัชพืช บริเวณแม่น้ำน้อย ต.ช้างน้อย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ผลการกำจัดผักตบชวาปัจจุบัน 55,764 ตัน

 กำจัดผักตบชวาและวัชพืชแม่น้ำลพบุรี แม่น้ำป่าสัก และคลองสาขา จ.พระนครศรีอยุธยา ผลการกำจัดผักตบชวาปัจจุบัน 98,684 ตัน

ทั้งนี้ กอนช. เน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้เพื่อบรรเทาปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดฤดูฝนนี้