ประมงอยุธยา จับมือ ห้างอยุธยาซิตี้พาร์ค และบริษัทประชารัฐฯ ชวน “กิน กุ้ง กัน” เพื่ออุดหนุนเกษตรกรเลี้ยงกุ้งและเพิ่มช่องทางจำหน่วยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 11 มิถุนายน 2565 ที่ บริเวณชั้น 1 หน้าประตู G4 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค นายสุชาติ พิลาเดช ประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “กิน กุ้ง กัน” โดยมี ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค พร้อมด้วย แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน ร่วมพิธี

นายสุชาติ พิลาเดช เปิดเผยว่า การจัดงาน “กิน กุ้ง กัน” เป็นกิจกรรมที่ สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพระนครศรีอยุธยา วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด จัดขึ้น เพื่อสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้า เพิ่มช่องทางการขาย อีกทั้ง ยังเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชน และสร้างความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร ในการร่วมกันส่งเสริมการตลาด กระจายรายได้ ให้กับเกษตรกรและชุมชนเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง

ภายในงาน ได้จัดจำหน่ายกุ้งสด และบริการกุ้งเผา จากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามแปลงใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และการจำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย โดยกลุ่มเกษตรกร บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพระนครศรีอยุธยา วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด อาทิ ข้าวกล้อง ผักสด ผลไม้ สินค้าแปรรูป ต้นไม้มงคล สินค้าโอทอป และอาหารพื้นถิ่น อีกด้วย จึงขอเชิญชวนมาร่วมอุดหนุนเกษตรกรได้ในงาน “กิน กุ้ง กัน” ทุกวันศุกร์, เสาร์ และอาทิตย์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. บริเวณชั้น 1 หน้าประตู G4 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

ข่าว : #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ : https://ayutthaya.prd.go.th/
IG : https://www.instagram.com/prd.ayutthaya