กรมการขนส่งทางบก ชวน!!! ผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก ร่วมโครงการ “วินเซฟ” ของรัฐบาล

กรมการขนส่งทางบก ชวน!!! ผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก ร่วมโครงการ “วินเซฟ” ของรัฐบาล รับสิทธิช่วยเหลือค่าน้ำมันกลุ่มเบนซิน ไม่เกิน 50 บาท/คน/วัน และไม่เกิน 250 บาท/คน/เดือน รวม 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค. – ก.ค. 65 รับสิทธิและใช้สิทธิผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงการบรรเทาผลกระทบราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน สำหรับกลุ่มผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ หรือโครงการ “วินเซฟ”
เพื่อบรรเทาผลกระทบราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน โดยการให้ส่วนลดค่าน้ำมันแก่ผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะที่มีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะที่จดทะเบียนเป็นผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะกับกรมการขนส่งทางบก พร้อมทั้งยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

สำหรับผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ได้รับเงินจากโครงการ “วินเซฟ” จำนวนผู้มีสิทธิทั้งสิ้น 106,655 คน โดยเงื่อนไขสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิวินเซฟ จะต้องเป็นผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก (ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2565) มีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ยังไม่สิ้นอายุ และจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะถูกต้องตามกฎหมาย ไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิหรือฝ่าฝืนเงื่อนไขโครงการอื่นๆ ของรัฐ โดยจะได้รับส่วนลดค่าน้ำมันกลุ่มเบนซินเงินช่วยเหลือในรูปแบบรัฐร่วมจ่ายร้อยละ 50 ไม่เกิน 50 บาท/คน/วัน และไม่เกิน 250 บาท/คน/เดือน เช่น เติมน้ำมันกลุ่มเบนซิน 50 บาท รัฐจ่าย 25 บาท ผู้ใช้สิทธิจ่าย 25 บาท กรมการขนส่งทางบก จึงขอเชิญชวนผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก เข้าร่วมโครงการ “วินเซฟ” โดยสามารถรับสิทธิและใช้สิทธิผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการรับสิทธิวินเซฟ ผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ยังไม่สิ้นอายุ จึงขอให้ผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะตรวจสอบอายุใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะของท่าน ก่อนดำเนินการยืนยันสิทธิตามขั้นตอน ดังนี้

1. ติดตั้งแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และผูก G-Wallet

2. เปิดแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และกดเข้า G-Wallet

3. กดแบนเนอร์ “สิทธิวินเซฟ”

4. กดยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ เมื่อได้รับสิทธิแล้ว สามารถใช้สิทธิวินเซฟผ่านแอปพลิเคชัน“เป๋าตัง” โดยต้องเติมเงินเข้า G-Wallet ก่อนกดใช้สิทธิ และสแกน QR Code ชำระค่าน้ำมันกลุ่มเบนซินผ่านระบบG-Wallet ให้แก่สถานีบริการน้ำมันที่เข้าร่วมโครงการ ได้ตั้งแต่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในเวลา 06.00 – 23.00 น.

ทั้งนี้ การชำระค่าน้ำมันจะต้องทำชำระโดยการสแกน QR Code แบบพบหน้า (face-to-face) เท่านั้น และไม่มีซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์หรือผ่านคนกลาง และส่วนลดค่าน้ำมันดังกล่าว ไม่สามารถสะสมสิทธิไปใช้ในเดือนถัดไปได้ สอบถามรายละเอียดคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิและการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 06 3269 2876, 02 794 4307-9 และสอบถามการใช้งานแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือ (ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง) โทร. 02 111 1122 ตลอด 24 ชั่วโมง