รมว.สุชาติ สั่ง เตรียมความพร้อมจัดสนามแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ กระตุ้นเยาวชนและแรงงานสนใจพัฒนาทักษะฝีมือให้สูงขึ้น

รมว.สุชาติ สั่งการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเตรียมความพร้อมการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค เพื่อเฟ้นหาสุดยอดฝีมือจากทุกภาคทั่วประเทศ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า การจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค ที่กำลังจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2565 นี้ เป็นการแข่งขันทักษะฝีมือ เพื่อเฟ้นหาตัวแทนเยาวชนที่มีทักษะฝีมือเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติ ระดับอาเซียน ระดับเอเชีย และระดับประเทศต่อไป การแข่งขันมี 25 สาขา 6 กลุ่มสาขาอาชีพ

ประกอบด้วย กลุ่มสาขาอาชีพเทคโนโลยีก่อสร้างและอาคาร สาขาการปูกระเบื้อง สาขาเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคาร สาขาการก่ออิฐ สาขาไม้เครื่องเรือน สาขาการต่อประกอบมุมไม้ สาขาเทคโนโลยีระบบทำความเย็น กลุ่มสาขาอาชีพเทคโนโลยีการสื่อสาร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเว็บดีไซน์ กลุ่มสาขาอาชีพแฟชั่นและครีเอทีฟ สาขาการจัดดอกไม้ สาขาแฟชั่นเทคโนโลยี สาขากราฟิกดีไซน์ กลุ่มสาขาบริการส่วนบุคคลและสังคม สาขาการแต่งผม สาขาการประกอบอาหาร สาขาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสาขาอาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต สาขาเมคคาทรอนิกส์

สาขาการเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ สาขาเครื่องจักรกล CNC (เครื่องกลึง) สาขาเครื่องจักรกล CNC (เครื่องกัด) สาขาเทคโนโลยีงานเชื่อม สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ สาขามาตรวิทยาด้านมิติ สาขาระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม กลุ่มสาขาอาชีพขนส่งและโลจิสติกส์ สาขาเทคโนโลยียานยนต์ สาขาการซ่อมสีรถยนต์ มีผู้เข้าแข่งขันทุกภูมิภาคกว่า 300 คน โดยแบ่งสนามแข่งขันออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 จังหวัดในเขตภาคกลาง จัดที่ชลบุรี กลุ่มที่ 2 จังหวัดในเขตภาคเหนือ จัดที่พิษณุโลก กลุ่มที่ 3 จังหวัดในเขตภาคอีสาน จัดที่อุบลราชธานี และกลุ่มที่ 4 จังหวัดในเขตภาคใต้ จัดที่สุราษฏร์ธานี

นายสุชาติ กล่าวต่อไปว่า การแข่งขันทักษะฝีมือเป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นให้เยาวชนและแรงงาน สนใจพัฒนาทักษะฝีมือให้สูงขึ้น เพื่อสร้างโอกาสให้กับตนเอง สร้างการยอมรับและยกย่องในศักยภาพ สร้างโอกาสในการทำงาน และมีรายได้ที่มั่นคง และหากได้รับการคัดเลือกเข้าสู่เวทีการแข่งขันในระดับนานาชาติ จะเป็นก้าวที่สำคัญที่เปิดโอกาสรับประสบการณ์ในการเดินทางและใช้ชีวิตในต่างแดน ได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียม ประเพณีของแต่ละประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้จะช่วยสร้างทัศนคติที่ดีต่อการทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมถึงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญอย่างมาก ดังเห็นได้จากท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เคยกล่าวถึงเยาวชนว่า “ต้องเป็นคนเก่ง เป็นคนดีและมีทักษะแข็งแรง”

นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค มีความพร้อมทั้งด้านอาคารสถานที่ เครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการแข่งขัน รวมถึงการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าแข่งขัน คณะกรรมการ หน่วยงานรัฐและเอกชนที่สนับสนุนการจัดงานและผู้เข้าชมการแข่งขัน ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี จึงมอบหมายให้รองอธิบดีและผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่ประชุมวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานในครั้งนี้

โดยแบ่งให้รับผิดชอบในแต่ละกลุ่ม ได้แก่ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด ดูแลความเรียบร้อยในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พรหมดำ ดูแลความเรียบร้อยในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ นางสาวไพลิน จินดามณีพร ดูแลความเรียบร้อยกลุ่มจังหวัดภาคกลาง และหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นายสุทธิพงษ์ โกศลวิริยะกิจ ดูแลความเรียบร้อยกลุ่มจังหวัดภาคอีสาน ซึ่งจะมีพิธีเปิดการแข่งขันพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 และขณะนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันแล้วกว่า 300 คน ปิดรับสมัครในวันที่ 15 มิถุนายนนี้

จึงขอเชิญชวนแรงงานที่มีฝีมือในสาขาต่างๆ สมัครเข้าแข่งขันได้ที่หน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานทุกจังหวัดทั่วประเทศ หรือสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4