PEA ส่งมอบการปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้กับสถานที่สาธารณประโยชน์ ณ วัดป่าอาเจียง ในโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 PEA ท่าตูม นายธัญญา คุ้มมี ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ นำคณะผู้บริหาร และพนักงาน กฟฟ.ในสังกัด ร่วมกิจกรรมฯ ส่งมอบโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ประจำปี 2565 ในการดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้กับสถานที่สาธารณประโยชน์ ณ วัดป่าอาเจียง บ้านหนองบัว หมู่ 13 ต.กระโพ อ.ท่าตูม โดยพนักงานและลูกจ้างของ PEA ที่มีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงาน ร่วมตรวจสอบ ปรับปรุง และซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าขั้นพื้นฐานในศาลาการเปรียญ และพื้นที่โดยรอบ เพื่อให้มีระบบไฟฟ้าที่มั่นคงและปลอดภัย ให้กับพี่น้องประชาชนดังนี้

1. เสาแรงต่ำ 8 เมตร 3 ต้น

2. สายหุ้ม 50 ต.มม. 200 เมตร

3. ชุดตู้ Breaker พร้อม RCD 1 ชุด

4. พัดลม 12 เครื่อง

5. หลอดไฟ LED 15 ชุด

6. ปลั้กไฟ 4 จุด

7. สปอตท์ไลท์ส่องพระ 2 ชุด

และในโอกาสเดียวกันนี้ PEA ยังได้สนับสนุนน้ำดื่มให้กับสถานที่ที่ดำเนินโครงการฯ เพื่อใช้ในกิจการส่วนรวมต่อไป

ข่าว / ภาพ : PEA สุรินทร์