กรมหม่อนไหมจับมือ อบจ.สกลนคร สมาพันธ์ อบจ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และช่อง 9 สัญจรจัดงานยิ่งใหญ่ มหกรรม “เทิดไท้ 90 พรรษา พระมารดาแห่งไหมไทย”

กรมหม่อนไหม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สกลนคร สมาพันธ์ อบจ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและรายการช่อง 9 สัญจร จัดงานมหกรรม “เทิดไท้ 90 พรรษา พระมารดาแห่งไหมไทย” ระหว่างวันที่ 12 -21 มิถุนายน 2565 โดยจัดการประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ระดับประเทศ ประจำปี 2565 ในวันที่ 16 มิถุนายนนี้ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนพรรษา 80 พรรษา (รอบบึงหนองหาร) จ.สกลนคร

 นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมหม่อนไหม เปิดเผยว่า การจัดงานมหกรรม “เทิดไท้ 90 พรรษา พระมารดาแห่งไหมไทย” โดยมีการประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ระดับประเทศ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565 นั้น เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ที่ทรงพระมหากรุณาธิคุณต่อเกษตรกรหม่อนไหม และวงการหม่อนไหมไทยมาอย่างยาวนาน ทำให้ผ้าไหมไทยมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและในระดับสากล รวมทั้งเป็นการประกาศยกย่องเชิดชู เยาวชน บุคคล ชุมชนและหมู่บ้านที่ผลิตผลงานคุณภาพ สามารถรักษาวิถีการผลิตเส้นไหม และการทอผ้าไหมไทยให้อยู่คู่ชุมชนอย่างเข้มแข็งและนำเสนอผลงานด้านภูมิปัญญาการผลิตไหมไทยที่ได้รับการเชิดชูให้เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานให้กับบุคคล และชุมชนอื่นๆ ทั่วประเทศ

การประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ระดับประเทศในปีนี้ ประกอบด้วย การแข่งขันและการประกวดเส้นไหม แบ่งเป็นประเภทเส้นไหมน้อยสาวมือและเส้นไหมลืบสาวมือ (พันธุ์ไทยพื้นบ้าน) ระดับประถม มัธยม และบุคคลทั่วไปการประกวดผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานจำนวน 20 ประเภท อาทิ ผ้าแพรวา ผ้ามัดหมี่ย้อมคราม ผ้ามัดหมี่ลายประยุกต์ ผ้าโฮลสตรีและบุรษ ผ้าเทคนิคผสม เป็นต้น

และการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากผ้าไหม ประเภทกระเป๋าสตรี ซึ่งผลงานที่ชนะการประกวดจะนำไปจัดแสดงในงานตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 17 ประจำปี 2565ในระหว่างวันที่ 24 – 28 สิงหาคม 2565 ณ ฮอลล์ 9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

นอกจากนี้ ภายในงาน“เทิดไท้ 90 พรรษา พระมารดาแห่งไหมไทย” ยังมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขบวนแห่งพาเหรดแสดงอัตลักษณ์ 20 จังหวัด ภาคอีสานการแสดงชนเผ่าของ จ.สกลนคร การเดินแบบแฟชั่นผ้าไหม ร้านค้าจำหน่ายผ้าไหม สินค้าศูนย์ศิลปาชีพฯ และสินค้าโอท็อปทั่วประเทศ และมหกรรมคอนเสิร์ตจากศิลปินมากมาย ตลอดวันที่ 12 -21 มิถุนายน 2565

“การประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ถือเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนรุ่นใหม่ และผู้มีอาชีพด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย และเกิดจิตสำนึกในการหวงแหนอาชีพที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมไทย เกิดการตื่นตัวในการพัฒนาคุณภาพสินค้า และสร้างสรรค์ผลงานให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงและตรงตามความต้องการของตลาด อีกทั้งยังเป็นการยกย่องเชิดชูเยาวชน บุคคล ชุมชน และหมู่บ้านที่มีผลผลิตผลงานที่มีคุณภาพ สามารถรักษาวิถีชีวิตการผลิตเส้นไหม การทอผ้าไหมให้คงอยู่คู่ชุมชนได้อย่างเข็มแข็ง” อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าว”.